Seeking to Grow Market Share?

Get a FREE assessment of your CDH products —
a $3,000 value.
LEARN HOW >

Subscribe to HHS Gov News feed
HHS News releases
Updated: 17 hours 31 min ago

HHS Approves California’s Medicaid and Children’s Health Insurance Plan (CHIP) Demonstration Authority to Support Care for Justice-Involved People

January 26, 2023
First-of-its-kind initiative will help people get the behavioral health care they need as they leave incarceration

Biden-Harris Administration to Launch Summit Series to Advance Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Economic Equity

January 26, 2023
Asian Americans, Native Hawaiians, Pacific islanders economic equity opportunities

HHS Awards $139 million for Special Diabetes Program for Indians

January 25, 2023
Diabetes program for Indians

Biden-Harris Administration Announces Record-Breaking 16.3 Million People Signed Up for Health Care Coverage in ACA Marketplaces During 2022-2023 Open Enrollment Season

January 25, 2023
Nearly 50% increase in HealthCare.gov signups since President Biden took office, and 3.6 million people signed up on Marketplaces for first time this year

New HHS Report Finds Major Savings for Americans Who Use Insulin Thanks to President Biden’s Inflation Reduction Act

January 24, 2023
$35 monthly insulin cap, which went into effect January 1, would have saved 1.5 million people with Medicare an average of $500 dollars on their insulin in 2020

Members of the 2025 Dietary Guidelines Advisory Committee Announced

January 19, 2023
HHS Secretary Becerra and USDA Secretary Vilsack announced the appointment of 20 nationally recognized scientists.

HHS Releases Report Detailing Biden-Harris Administration Efforts to Protect Reproductive Health Care Since Dobbs

January 19, 2023
Sunday Marks 50th Anniversary of Supreme Court’s Roe v. Wade Decision

Biden-Harris Administration Takes Additional Steps to Strengthen Nursing Home Safety and Transparency

January 18, 2023
HHS to increase oversight of inappropriate antipsychotics use

THÔNG CÁO: Chính Quyền Biden-Harris Công Bố Chiến Lược Quốc Gia nhằm Tăng Cường Tính Bình Đẳng, Công Lý và Cơ Hội cho các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương

January 17, 2023
Các quan chức chính chủ cấp cao, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các quan chức được bầu chọn tổ chức lễ kỷ niệm công bố hơn 30 kế hoạch hành động của cơ quan liên

PAHAYAG: Inihayag ng Administrasyong Biden-Harris ang Pambansang Estratehiya para Umunlad ang Pagkakapantay-pantay, Hustisya, at Oportunidad para sa mga Komunidad ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander

January 17, 2023
Inihayag ng Administrasyong Biden-Harris ang Pambansang Estratehiya para Umunlad ang Pagkakapantay-pantay, Hustisya, at Oportunidad para sa mga Komunidad ng

เผยแพร่: ผู้บริหาร Biden-Harris เปิดตัวยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อพัฒนาความเท่าเทียม ความยุติธรรม และโอกาสสำหรับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ชาวฮาวายพื้นเมือง และชาวหมู่เกาะแปซิฟิก

January 17, 2023
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งได้ฉลองการเปิดตัวแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐบาลกลางกว่า 30 แผน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและ

발표: 바이든-해리스 행정부, 아시아계 미국인, 하와이 원주민 및 태평양 섬 주민 지역사회를 위한 형평성과 공정성, 기회 발전을 위한 국가 전략 공개

January 17, 2023
바이든-해리스 행정부, 아시아계 미국인, 하와이 원주민 및 태평양 섬 주민 지역사회를 위한 형평성과 공정성, 기회 발전을 위한 국가 전략 공개

發佈:拜登—賀錦麗政府發佈促進在美亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民社區 公平、正義和機會的國家戰略

January 17, 2023
高級政府官員、社區領袖與當選官員共同慶祝新發佈的 30 多項聯邦政府機構行動計劃,全力促進在美亞裔 (AA)、夏威夷原住民和太平洋島民 (NHPI) 的安全和公平。

发布:拜登—哈里斯政府发布促进在美亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民社区 公平、正义和机会的国家战略

January 17, 2023
政府官员、社区领袖和当选官员共同庆祝新发布的 30 多项联邦政府行动计划,全力促进在美亚裔(AA) 、夏威夷原住民和太平洋岛民(NHPI)的安全和公平。

Biden-Harris Administration Unveils National Strategy to Advance Equity, Justice, and Opportunity for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities

January 17, 2023
National Strategy to Advance Equity, Justice, and Opportunity for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander (AA and NHPI) Communities.

New HHS Report Shows Gains in Health Coverage Under Biden-Harris Administration from 2019 to 2021

January 13, 2023
Administration policies helped increase coverage among younger adults, Latino individuals, American Indian/Alaska Native, and non-English speaking adults

Biden-Harris Administration Proposes Restoring Protections for Beneficiaries of Federally Funded Social Services

January 12, 2023
Nine federal agencies proposed rules that would provide important protections for Americans who rely on federally funded social service programs.